23. října 2020

maminka dite 800

Tato doba není snadná a dopadá zejména na nejzranitelnější část naší populace - opuštěné seniory, matky samoživitelky, lidi v chudobě, ohrožené děti. Host pomáhá, seč mu síly stačí. Naši pracovníci jsou v osobním i telefonickém kontaktu s klienty, podporují je do nejvyšší možné míry, nabízejí pomoc, radu, ulehčení situace, zprostředkovávají pomoc. Psychologická terapie, tak blahodárná pro celkovou úzdravu, musela být převedena do online prostředí. Ne všem tato forma vyhovuje, osobní kontakt je důležitý. Uvědomme si, že ne každý klient, zvláště dítě bez sociálního zázemí, má potřebné technické vybavení. Dlouhodobým problémem našich klientů je a  byla sociální izolace, tu se snažíme všemi možnými způsoby překlenout.

Rádi byste pomohli ohroženým dětem a jejich rodinám? Můžete tak učinit zde a mi Vám za všechny naše klienty velmi děkujeme.

Držme se a pomáhejme si navzájem!

 

22. září 2020

Martina Slovanska jizba ZMJ 600

S velkým úspěchem jsme uspořádaly náš první Den otevřených dveří v Šalounově vile, v Praze na Vinohradech. Díky velkorysosti vnučky sochaře Šalouna, paní Doškové, můžeme využívat obytnou část tohoto secesního skvostu. Na komentované prohlídky přišlo okolo sta zájemců, nechybělo ani občerstvení a možnost zhlédnout poutavý dokument „Terapie hrou“. Děkujeme za přízeň a opět se budeme těšit na Vaši návštěvu v sobotu 3. října, tentokráte při příležitosti Dne architektury, kdy bude otevřen i ateliér Ladislava Šalouna v majetku Akademie výtvarných umění.

17. září 2020

dobrovikend skupina 600

V první polovině září se konalo již tradiční výjezdní setkání pracovnic a dobrovolnic, tentokrát na Vysočině. Zastoupeny byly pobočky Ostrava, Hradec Králové, Brno a Praha.

Slunný víkend byl naplněn množstvím školení, dílen a sportovních aktivit. Byla to ale hlavně možnost, jak společně strávit čas, poradit se a sdílet zkušenosti. Nechyběla ani cesta temným pustým hvozdem, při které jsme hledaly „tajemné poklady“. Příští rok se všechny těšíme znovu na viděnou!