Jaké jste měli dětství? Hezké, obyčejné, nešťastné? Cítili jste se milováni a v bezpečí? Učili Vás v rodině plavat, jezdit na kole, chodili jste do kroužků nebo jezdili na výlety?

Děti i rodiče, se kterými pracujeme a kterým pomáháme už 17 let, takové štěstí nemají. Je těžké předávat lásku, jistotu a hranice, když jste je jako děti nepoznali. Matky a otcové našich dětských klientů často svá dětská léta a dospívání prožili v dětských domovech, byli týráni, zanedbáváni, svědky násilí.

V České republice vyrůstá v institucích skoro 7 tisíc dětí. Často jsou děti odebírány z biologických rodin proto, že rodiče netuší, jak se správně o děti postarat, nemají stabilní bydlení nebo jsou ve finanční tísni. To chceme změnit. Věříme, že cestou ze začarovaného kruhu je pomoc zkušeného rodiče méně zkušenému, terénní práce a kvalitní psychoterapie. Zrovna tak rodiče učíme, jak sestavit funkční rozpočet, podporujeme je v jejich kompetencích anebo také radíme, jak si s dětmi zcela obyčejně hrát. Pomáháme profesionálně, s respektem a s láskou.

Je to práce těžká, i když naplňující. Každý finanční rok usilujeme o možnost pomáhat tam, kde to má smysl. Myslíme si ale, že lepší než proklínat temnotu, je zapálit svíčku. To můžete udělat i Vy svým darem.

Host. Šťastné děti šťastných rodičů.