Mobil:
+420 775 440 801
Další údaje:

Sociální pracovník v SPOD
Terapeutka (Rogersovská psychoterapie)
Terapie individuální, dětská
Koodinátorka dobrovolníků