CEKAS z.ú.
Adresa:
Slovenská 1566/6
Praha 10 - Vinohrady
101 00
Česká republika