Dům tréninkového bydlení/azylový dům
Adresa:
Šromova 861-2
Praha 9
198 00