Bc. Romana Hirková
Mobil:
+420 723 132 365
Další údaje:
Terénní sociální pracovnice v SPOD
Koordinátorka dobrovolníků