S velkým úspěchem jsme uspořádaly náš první Den otevřených dveří v Šalounově vile, v Praze na Vinohradech. Díky velkorysosti vnučky sochaře Šalouna, paní Doškové, můžeme využívat obytnou část tohoto secesního skvostu. Na komentované prohlídky přišlo okolo sta zájemců, nechybělo ani občerstvení a možnost zhlédnout poutavý dokument „Terapie hrou“. Děkujeme za přízeň a opět se budeme těšit na Vaši návštěvu v sobotu 3. října, tentokráte při příležitosti Dne architektury, kdy bude otevřen i ateliér Ladislava Šalouna v majetku Akademie výtvarných umění.

Martina Slovanska jizba ZMJ 600


Dobrovíkend


V první polovině září se konalo již tradiční výjezdní setkání pracovnic a dobrovolnic, tentokrát na Vysočině. Zastoupeny byly pobočky Ostrava, Hradec Králové, Brno a Praha.

Slunný víkend byl naplněn množstvím školení, dílen a sportovních aktivit. Byla to ale hlavně možnost, jak společně strávit čas, poradit se a sdílet zkušenosti. Nechyběla ani cesta temným pustým hvozdem, při které jsme hledaly „tajemné poklady“. Příští rok se všechny těšíme znovu na viděnou!

dobrovikend skupina 600