Sídlo

Adresa: Adm. centrum EPOS
  Ak. Heyrovského 1178
 

(kancelář v 1.patře)

  500 03 Hradec Králové 3
Mobil: +420 777 801 422
E-mail: info-hradec-kralove@hostcz.org

Koordinátorka pobočky

Mgr. Hana Vojtíšková

Sociální pracovnice v SPOD Terapeutka Koordinátorka dobrovolníků
Mobil: +420 777 801 422
E-mail: vojtiskova@hostcz.org

Pracovníci

Mgr. Ludmila Boučková

Terénní sociální pracovnice v SPOD
Koordinátorka dobrovolníků

Mobil: +420 723 132 365
E-mail: bouckova@hostcz.org

Projekt

HoSt – práce s ohroženou rodinou (dobrovolnická práce s rodinou v kombinaci s terénní prací s rodinou pod pověřením o sociálně právní ochraně dětí)

Zahájili jsme činnost v Hradci Králové v červnu 2015.