Sídlo

Adresa: Havlíčkovo nábřeží 21
  702 00 Ostrava
Mobil: +420 775 440 801
E-mail: info-ostrava@hostcz.org

Koordinátorka pobočky

Mgr. Magda Žabenská

Sociální pracovník v SPOD
Terapeutka (Rogersovská psychoterapie)
Koodinátorka dobrovolníků

Mobil: +420 775 440 801
E-mail: zabenska@hostcz.org

Pracovníci

Petra Vonášková

Terénní sociální pracovnice v SPOD
Koordinátorka dobrovolníků

Mobil: +420 608 001 911
E-mail: vonaskova@hostcz.org

Projekt podpořily

Projekt je realizován s finanční podporou statutárního města Ostravy.

Projekty

HoSt – práce s ohroženou rodinou (dobrovolnická práce s rodinou v kombinaci s terénní prací s rodinou pod pověřením o sociálně právní ochraně dětí)