Poskytujeme v regionu: Praha

Cílem aktivity  je umožnit kontakt rodiče s dítětem tak, aby bylo dítě chráněno a cítilo se během setkání bezpečně. Obsahem asistovaných kontaktů je poskytování vzájemných setkání mezi rodiči a dětmi v případě, kdy spolu nemohou být z nějakého důvodu bez dozoru další osoby.

Pracovník organizace během asistovaných kontaktů rodiče podporuje a provází v komunikaci s dítětem, sleduje, zda má rodič dostatečné kompetence, eventuálně usměrňuje situaci v nutných případech. Poskytujeme asistované kontakty dvěma způsoby, a to:

  1. v terénu - nutné vidět interakce rodič-dítě v širším kontextu (tzn. v různých situacích – jako je komunikace a chování v domácím prostředí, na hřišti, dopravním prostředku apod.). Lze dojet do např. dětského domova k asistenci návštěvy rodiče s dítětem, pokud je to na vyžádání OSPOD a dětský domov nemá vlastní kapacitu na asistované návštěvy.

  2. v kanceláři HoStu – převažují návštěvy rodiče s dítětem za účelem udržení vzájemného kontaktu. Rodič většinou není schopen sám pečovat o dítě (z důvodu nemoci, snížené inteligence, závislostem nebo dalším závažným okolnostem).