Poskytujeme v regionu:

Od roku 2016 Praha
Od roku 2018 Praha, Brno, Ostrava, Hradec Králové, Liberec

Díky naší práci se setkáváme s problémy našich klientů z různých úhlů. Nejčastějším společným jmenovatelem jsou vzájemné vztahy, především vztahy s dětmi, kde dospělí v různých obměnách kopírují svoji zkušenost z dětství. Vytváříme proto nenásilnou formu podpory pro obnovu vztahů v rodině prostřednictvím hry.

Hra se odehrává přímo v přirozeném prostředí rodiny – v domácnosti. Hra je intimní součástí komunikace rodiny. Podmínkou pro užití metody je tudíž navázání důvěrného kontaktu s rodinou. Pracovník musí rodinu dostatečně a dlouhodobě znát, být s ní v přátelském kontaktu. Během hry pozorujeme rodiče i dítě. Podle předem stanovených kritérií sledujeme především vzájemné vztahování, pocity, interakce. Na základě pozorování rozvíjíme dovednosti rodiny při hře, motivujeme rodiče pro hru s dítětem a směřujeme na něj pozornosti. Snažíme se rodiče nenásilně zapojit. Cílem je  pomoci rodině nejen vylepšit slabé stránky, ale upevnit a rozvinout její silné stránky. Naším záměrem je, aby si rodina sama našla způsob pomoci, který jí bude vyhovovat. Komunikace přes hračky je pro děti (ale i dospělé) mnohdy jednodušší. Hra s hračkou je nižší komunikační práh. Děti slovům často nerozumí, zato přes hračky se mohou lépe projevit.

V rámci metody využíváme typizovaných pomůcek: speciálně vytvořených typizovaných hraček v přenosné tašce.

Naším cílem je, aby rodič i dítě měli ze hry radost, aby jim přinášela potěšení a měli hezký společný zážitek.
Metoda je „živým“ projektem organizace. Stále se vyvíjí. Na prohlubování kvality a odborné úrovně metody se podílejí akademická pracoviště Univerzity Karlovy a multidisciplinární tým odborníků.