Domov Sv. Anny pro matky s dětmi v tísni
Oblastní charita Liberec
Jungmannova 333/23
460 01 Liberec 1
Občanské sdružení D.R.A.K.
Oblačná 450/1
460 05 Liberec 5
Člověk v tísni - Liberec
Josefinino údolí 9
460 05 Liberec 5 – Kristiánov
OKG family