HoSt Home-Start ČR

Adresa: Švabinského 1749/19
  702 00 Ostrava
Mobil: +420 775 440 801
E-mail: info-ostrava@hostcz.org

Koordinátorka pobočky

Mgr. Magda Žabenská

Sociální pracovník v SPOD
Terapeutka (Rogersovská psychoterapie)
Terapie individuální, dětská
Koodinátorka dobrovolníků

Mobil: +420 775 440 801
E-mail: zabenska@hostcz.org

Pracovníci

Mgr. Magdaléna Pękalová

Terénní sociální pracovnice v SPOD
Koordinátorka dobrovolníků
 
Mobil: +420 602 686 585
E-mail: pekalova@hostcz.org

Terapie

Ostrava

Mgr. Magda Žabenská

Terapeutka (Rogersovská terapie)
Mobil: +420 775 440 801
E-mail: zabenska@hostcz.org

Projekt podpořily

Projekt je realizován s finanční podporou statutárního města Ostravy.

Projekty

HoSt – práce s ohroženou rodinou (dobrovolnická práce s rodinou v kombinaci s terénní prací s rodinou pod pověřením o sociálně právní ochraně dětí)

Činnost v Ostravě jsme zahájili v červnu 2013.

Terénní programy

HoSt – práce s ohroženou rodinou

Dobrovolnická práce s rodinou v kombinaci s terénní sociální prací s rodinou pod pověřením k sociálně právní ochraně dětí.
Realizováno pod pobočkou Ostrava

Rodina hrou

Metoda práce s rodinou hrou.
V rámci projektu Rodina hrou realizováno pod Centrálou

Terapie

Rogersovská terapie.

Terapii podle Carla R. Rogerse (PCA) je to sám klient, který určuje, o čem a do jaké hloubky chce hovořit, případně mlčet, zda chce využít barvy, pohyb nebo by uvítal provést relaxací. Úloha terapeuta spočívá především ve vytvoření bezpečného prostředí, ve kterém klient cítí zájem a důvěru v jeho vlastní prožívání. Terapeut nehodnotí ani neradí, pouze provází klienta jeho vlastní vnitřní krajinou. Prožitek důvěry a bezpečí pomáhá odkrýt nové cesty a řešení, které vedou ke spokojenosti a k samostatnosti člověka.

V rámci projektu HoSt – terapeutická práce s rodinou realizováno pod Centrálou