HoSt Home-Start ČR

Adresa: Slovenská 1566/6
  101 00 Praha 10 - Vinohrady
Telefon: +420 272 656 031
Mobil: +420 777 801 404
E-mail: info-praha@hostcz.org

Terénně zaměřené projekty

Bc. Lenka Horová

Terénní sociální pracovnice SPOD
Koordinátorka dobrovolníků
 
Mobil: +420 725 721 968
E-mail: horova@hostcz.org

Mgr. Alžběta Candia Muñoz

Terapeut a pracovník asistovaných kontaktů
Terapie individuální, dětská, párová, skupinová
Mobil: +420 777 801 404
E-mail: candia@hostcz.org

Mgr. Kateřina Vápenková

Koordinátorka asistovaných kontaktů
Koordinátoka a lektorka TEP "Školička hrou"

Mobil: +420 776 800 556
E-mail: vapenkova@hostcz.org

Bc. Lucie Janáková

Koordinátorka dobrovolníků
Terénní sociální pracovnice SPOD

Mobil: +420 725 368 144
E-mail: janakova@hostcz.org

Mgr. Kateřina Brožková

Rodinný terapeut

Mobil: +420 775 704 801
E-mail: brozkova@hostcz.org

Terapeuticky zaměřené projekty

Praha

Mgr. Alžběta Candia Muñoz

Hlubinná psychodynamická psychoterapie
Mobil: +420 777 801 404
E-mail: candia@hostcz.org

Mgr. Irena Kopřivová

Asistentka volnočasových aktivit a psycholožka

Centrum profesionální práce s rodinou

Mgr. Alžběta Candia Muñoz

Ředitelka HoStu
Odborný garant
Metodička práce s ohroženou rodinou a sociálně právní ochrany dětí (SPOD)
Mobil: +420 777 801 404
E-mail: candia@hostcz.org

PhDr. Irena Tomešová

Ředitelka Cekasu
Projektový garant
Mobil: +420 777 584 639
E-mail: tomesova@cekas.eu

Terénně zaměřené projekty

HoSt – práce s ohroženou rodinou

Dobrovolnická práce s rodinou v kombinaci s terénní prací s rodinou pod pověřením o sociálně právní ochraně dětí.
Realizováno pod pobočkou Praha

Asistované kontakty

Podpora a provázení rodičů nebo vychovávajících osob během kontaktu s dětmi v situaci, kdy s nimi nemohou být, v rámci právního ustanovení, o samotě.
Realizováno pod pobočkou Praha

Projekt Rodina hrou

Metoda práce s rodinou hrou.
Realizováno pod Centrálou

Profesionální dobrovolnictví v práci s ohroženou rodinou

Unikátní dobrovolnická práce s ohroženou rodinou. Projekt je zaměřen na profesionalizaci dobrovolnictví a vytvoření kvalitní a efektivní metody práce s dobrovolníky. Projekt ve spolupráci s CEKAS, NVF.
Realizováno pod Centrálou

Terapeuticky zaměřené projekty

HoSt – terapeutická práce s rodinou

Psychoanalytická, hlubinná dynamická, rodinná systemická terapie, videotrénink interakcí.
Realizováno pod Centrálou

Terapeuticko-edukativní program s prvky Montessori

Tréninkový program pro rodiny s dětmi ohroženými sociální vyloučením.
Realizováno pod Centrálou

Centrum profesionální práce s rodinou

Platforma pro vědeckou spolupráci a mezinárodní a mezioborovou spolupráci. Prostor pro setkávání studentů a odborníků z praxe.
Realizováno pod Centrálou

 

 

The Velux Foundation je exkluzivním finančním partnerem projektu Rodina hrou, Centra profesionální práce s rodinou, Terapeuticko-edukativního programu a profesionálního dobrovolnictví.

Nadace Terezy Maxové dětem je dlouhodobým finančním partnerem projektu.