HoSt Home-Start ČR

Adresa: Viniční 3067/240
  615 00 Brno Židenice
Mobil: +420 777 801 405
E-mail: info-brno@hostcz.org
 

Koordinátorka pobočky

Mgr. Lenka Ráčková

Sociální pracovník v SAS a SPOD
Koodinátorka dobrovolníků

Mobil: +420 777 801 405
E-mail: rackova@hostcz.org

Mgr. Petra Detersová

Terénní pracovnice - psycholožka
Koordinátorka dobrovolníků
Mobil: +420 723 132 347
E-mail: detersova@hostcz.org