Asistované kontakty rodinám poskytujeme pod pověřením sociálně právní ochrany dětí dle zákona 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, dle §48 (§11 a, b; §31 a §32).

Asistovaný kontakt je setkání rodiče s dítětem pod odbornou supervizí profesionálních pracovníků. Rodič, prarodič či jiný příbuzný se z nějakého důvodu nemůže vidět se svým dítětem o samotě.

Pracovníci organizace během asistovaných kontaktů rodiče podporují a provázejí v komunikaci s dítětem, sledují, zda má rodič dostatečné kompetence, eventuálně usměrňují situaci v nutných případech.

Asistované kontakty probíhají vždy za přítomnosti min. dvou pracovníků. Pracovníci mají odborné vzdělání dle příslušného zákona a dostatečnou praxi.

Průběh asist. kontaktů: Nejprve probíhá setkání s oběma stranami - rodiči (setkání probíhá dohromady nebo s každou stranou zvlášť, vyžaduje-li to situace), kde se vysvětlí pravidla a stanoví se jasná zakázka a postup spolupráce. Před prvním setkáním se pracovník seznamuje i s dítětem, aby vědělo, co se bude dít a s kým se bude setkávat, zároveň aby pro ně nebyla osoba pracovníka cizí. První setkání se pečlivě plánuje a postupuje se po jednotlivých krocích s ohledem na dítě, tak aby pro ně nebylo setkání zátěží a mělo neustále pocit bezpečí. Po těchto úvodních setkáních poskytujeme 5 asistovaných setkání (zdarma), potom vyhodnocujeme, zda se situace nějakým způsobem vyvíjí. V specifických a pro dítě vhodných situacích nabízíme další setkání. Rodičům po ukončení asistovaných kontaktů, pokud je to vhodné, navrhujeme rodinou terapii pro osvojení si dovedností bezkonfliktního domlouvání předávání dítěte, doporučujeme jiný typ služby, nebo další kontakty nedoporučujeme.

Dětský terapeut mluví se všemi dětmi, které v HoStu absolvují asistovaný kontakt. Musíme mít představu, jakým způsobem dítě o kontaktu přemýšlí, z čeho má strach, a jak je na něj připraveno. Na samotném asistovaném kontaktu je dětský terapeut přítomen. Dítě má tak na setkání s rodičem osobu, kterou již zná (a ke které má důvěru). V některých případech přechází tato příprava v dlouhodobou dětskou terapii. Někdy volí rodiče tuto cestu předem, než vůbec k asistovanému kontaktu dojde.

V rámci asistovaných kontaktů významně spolupracujeme s OSPOD a soudy. Na vyžádání soudu, OSPOD, policie vypracováváme souhrnnou zprávu z asistovaných kontaktů.

Klient (každý z rodičů) podepisuje souhlas s poskytnutím asistovaných kontaktů dle pravidel a podmínek organizace.

Služba pro rodiny s dětmi bez omezení věku.

 

Otevíráme nové kurzy práce touto metodou pro odbornou veřejnost.

Kurzy jsou dvoudenní. V roce 2020 nabízíme dva termíny:

26. – 27. 2. 2020

19. – 20. 10. 2020

Cena kurzu činí 2500 Kč / osoba. Při dvou a více pracovnících z jedné organizace je cena kurzu 2000 Kč / osoba.

 

Pokud máte dotaz ke kurzu, pište na mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Přihlašování bude teprve v nejbližší době spuštěno přes webovou přihlášku, sledujte nás na FB, kde vás budeme aktuálně informovat.