Centrum profesionální práce s rodinou kombinuje teoretické a vědecké metody a přístupy s přímou praxí v terénu. Tyto dvě oblasti jsou v podmínkách ČR většinou oddělené.
Nabízíme zde prostor pro setkávání studentů a odborníků z praxe.
Studenti a akademičtí pracovníci budou mít přímý kontakt s prací v terénu – terénními sociálními pracovníky, dobrovolníky, terapeuty a pracovníky terapeuticko-edukativního programu Hostík.

Centrum je:

  • platformou pro vědeckou spolupráci (pravidelné setkávání odborníků z oboru, realizování výzkumu) a mezinárodní a mezioborovou spolupráci
  • základnou pro praxe studentů (setkávání se studentskými skupinami, pořádání výběrových seminářů pro studenty, praxe apod.)
  • pořadatelem seminářů a vzdělávání pro odborníky z praxe

Centrum bylo založeno organizacemi CEKAS, z.ú. a HoSt Home-Start ČR, z.ú.
Projektovým a technickým zázemím centra je organizace CEKAS, z.ú., která zajišťuje management a spolupráci s akademickými pracovišti.
Odborným zázemím centra je organizace HoSt Home-Start ČR, z.ú.