Rodinám se snažíme pomáhat pomocí neformálního vztahu. Dobrovolníkem HoStu pro práci v rodinách může být pouze člověk s rodičovskou zkušeností.

Dobrovolník často představuje pro rodinu jedinou možnost si neformálně popovídat, sdílet radosti, starosti a trápení, vnést do života rodičů a dětí nové podněty, impulsy a to na základě přátelského vztahu. Prvek dobrovolnosti také v rodičích (klientech) posiluje vědomí vlastní důstojnosti a sebeúcty. Práce dobrovolnice má proto zcela jiný náboj, než práce profesionála. Je více pocitová a upřímná. Rodiny lépe přijímají rady a návody ve výchově dětí a řešení aktuálních problémů.

Dobrovolník – rodič je pro naši práci důležitý zejména proto, že si již dovede představit situace a problémy do kterých se mohou mladí a nezkušení rodiče dostat, dokáže se vžít do jejich pocitů a rozumí různým rozhodnutím, která rodiče v rámci výchovy svých dětí a starání se o domácnost dělají.
Dobrovolníci nabízejí svůj soukromý čas a přátelství, čímž se významně liší od profesionálních pracovníků, nabízejí: sociální vazbu, naslouchání, podporu a pomoc, realistickou zpětnou vazbu, čerstvé nápady ve výchově dětí a fungování domácnosti apod.

Hlavním cílem práce dobrovolníků je, aby rodiče zvládali běžnou péči a výchovu dítěte a zajistili tak dětem šanci na zdravý a zdárný vývoj.
Cílem je, aby dobrovolník pomohl méně zkušenému rodiči vytvořit zdravé a podnětné prostředí pro vývoj dětí a naučil rodiče citlivěji vnímat potřeby dětí. Pomáháme s výchovou a péčí o dítě, s konkrétními úkony v domácnosti, učíme rodiče, jak trávit volný čas s dětmi (hrát si s nimi apod.), tak aby se dosáhlo co největšího vzájemného propojení rodičů a dětí.

Dobrovolníci pracují s pověřením k sociálně právní ochraně dětí.

Dobrovolnická činnost v rodinách také vyžaduje pravidelnost a je dlouhodobá (max. 2 roky).
Jeden dobrovolník pracuje s jednou rodinou.

Všichni dobrovolníci, než mohou začít pomáhat v rodinách, musí projít přípravným kurzem (celkem 30 hodin).

Dobrovolnická práce je časově náročná a dlouhodobá, spolupráce s rodinami může trvat až 1,5 roku, maximálně však 2 roky. Kontakt dobrovolníka s rodinou probíhá většinou 1x týdně 2-3 hodiny. Je to však velmi individuální, záleží dle domluvy dobrovolníka s rodinou.

Dobrovolníky v jejich práci profesně podporují pracovníci organizace. Jednou měsíčně probíhají supervizní setkání dobrovolníků.

Dobrovolníkům nabízíme:

  • příjemný a veselý kolektiv
  • zajímavou práci
  • profesní podporu během práce v rodinách
  • společné jednorázové volnočasové aktivity
  • možnost absolvování praxe v rámci studia (nelze však absolvovat pouze praxi bez vlastní dobrovolnické práce)