Pomáháme především rodinám, které si nejsou jisté ve výchově a péči o své děti.

Hlavním kritériem pro využívání služeb HoStu je výchova alespoň jednoho dítěte do 6 let.

Další kritéria nemusí být splněna všechna současně.

HoSt může především pomoci:

  • velmi mladým a nejistým rodičům, kteří se o své dítě starají sami bez partnera nebo jsou stále ještě sami dětmi
  • rodičům osamělým a izolovaným
  • rodičům, kteří prožívají náročnou životní situaci (např. odchod, úmrtí partnera)
  • rodinám, kde jsou různé sociální (a psychologické) problémy pramenící například z nezaměstnanosti, předlužení, závislostí, příslušnosti k určité etnické minoritě nebo skupině cizinců žijících na území ČR apod.
  • rodičům, jimž bylo dítě odebráno do institucionální péče a nyní se navrací či má navrátit do jejich péče
  • rodičům, kteří trpěli deprivací ve svém vlastním životě a nikdy neměli příležitost zažít rodinný život (např. děti z dětských domovů)
  • maminkám, které trpí různými psychickými obtížemi
  • nastávajícím maminkám, které se připravují na rodičovství

Služba je bezplatná.

Počet podpořených rodin a dětí