V rámci terénní sociální práce v režimu sociálně právní ochrany dětí (dále jen SPOD) pomáhají rodinám profesionální pracovníci HoStu, kteří pracují v rozsahu stanoveném dle pověření § 48, konkrétně §11 a), b) a §31 a § 32, Zákona o SPOD. Terénní soc. práce s klientem v režimu SPOD je především práce s nemotivovaným klientem, který nemá náhled, často se řeší prevence odebrání dítěte (tzn. klienti, kteří spadají do kategorie dle §6 a §31 a §32 zák. 359/1999 Sb.).

Klienti, se kterými pracujeme, jsou postiženi závažnou psychosociální patologií. Rodiny jsou ve většině případů nemotivované a hrozí vážné ohrožení dítěte. V těchto případech stojí zájem dítěte nad zájmy rodičů. Rodiče se ne vždy mohou svobodně rozhodnout, na čem by chtěli pracovat. Je jim často nařízeno, co se má konat ve prospěch dítěte, aby se ohrožení zmírnilo nebo naopak vůbec nenastalo. Jsme častou součástí individuálního plánu ochrany dítěte OSPOD.

Náplní práce je edukace klienta k lepší péči o dítě tak, aby dítě mohlo zůstat v původní rodině, stejně tak omezení nebo zamezení působení škodlivých vlivů na děti ze strany rodičů. Snaha o to, aby rodič rozuměl situaci a tomu co se může stát, pokud svou péči o děti nezlepší. K tomu používáme klasické metody terénní sociální práce, poradenství, ale i hluboký terapeutický rozhovor, terapeutický rozbor situace (prvky systemické a dynamické integrativní terapie). Délka práce s klientem se liší podle typu problému a motivace k řešení. Tuto pomoc poskytujeme v přirozeném prostředí rodiny (téměř 100% terénní práce).

Pokud klient porozumí a začne motivovaně spolupracovat, nabízíme pomoc dobrovolnickou a nabízíme péči specializovaných odborníků. Pro práci s rodinou využíváme různé didaktické pomůcky: obrázkové karty, speciální sadu herních pomůcek (v rámci metody, kterou vyvíjíme: "Rodina hrou“). Pro práci s velmi sociálně zanedbanými rodinami využíváme i způsobu terapeuticko-edukativní práce prostřednictvím hry inspirovaném Montessori přístupem, abychom podpořili vztah mezi rodičem a dítětem.

S rodinami pracujeme laskavým způsobem. Snažíme se o pochopení příčin, díky kterým se rodina dostala do situace, ve které potřebuje odbornou pomoc a musí být pod dohledem orgánů sociálně právní ochrany dětí. I přes jejich počáteční případnou nedůvěru se je snažíme motivovat k porozumění svému dítěti a jeho potřebám.